Shining World

Jivan Rethmeier
Coaching & Training

Vedanta, de visie van non-dualiteit

Inhoudsopgave
 
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel I | Voorbereiding
Hoofstuk                                 Titel                                                                                                                                     Pag.nr
0 Voorpagina, Introductie, en Inhoudsopgave   
Om te downloaden voor eventueel printexemplaar.
 
1 Geluk, Vrede & Vrijheid
De drie basis drijfveren van de mens.
1
2 De Weg naar Bevrijding
Hoe word ik vrij? – Het ervaringspad en het kennispad.
9
3 De Mythes rond Verlichting
De valkuilen van het spirituele “jargon”.
21
4 Zelfkennis door Vedanta
Wat is Vedanta, wat is het niet – De bronteksten.
39
5 Het proces van Zelfonderzoek
De parabel over de leeuw die dacht een schaap te zijn.
70
6 Kwalificaties voor Vedanta
Zien waar je staat en wat je werkpunten zijn.
77
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel II | De Absolute Realiteit
7 De ontsluiering van het Zelf
Het Zelf is vanzelfsprekend – Parama Sukkadam.
109
8 De ontsluiering van de Absolute Realiteit
Sat-chit-ananda – onbegrensd bewust bestaan.
119
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel III | De Schijnbare Realiteit
9 Creatie & Manifestatie
Puur bewustzijn is de bron van alles.
127
10 Vasanas & hoe Ervaringen ontstaan
Indrukken opgedaan door onze ervaringen in het verleden.
140
11 Karma
Wet van oorzaak & gevolg; alles wat rondgaat komt weerom.
152
12 Dharma
De natuurlijke orde, de wetmatigheid van het universum.
158
13 De Vrije Wil
Hebben we als menselijke wezens eigenlijk wel een vrije wil?
168
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel IV | Sadhana – Spirituele Training
14 Sadhana – Spirituele Training Inleiding
De noodzaak van spiritueel werk voor “verlichting”.
171
15 Karma Yoga
Handelen in een geest van verbinding met het grotere geheel.
173
16 Bhakti – Devotie
Devotie & Meditatie.
187
17 Dhyana – Meditatie
Devotie & Meditatie
193
18 Guna's & Energie Management
Management van de basis-energieën Sattva, Rajas en Tamas.
208
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Deel V | Jnana (kennis-) Yoga
19 Jnana Yoga – Kennis Yoga – Inleiding
De kennis van Brahman, het absolute, de ultieme realiteit.
240
20 De Waarde van Waarden
Synchroniseer je waarden met de doelen die je wilt bereiken.
258
21 Meesterschap over de Mind
Doelbewust leven vanuit je diepste waarden.
274
22 De analyse van de drie Lichamen.
Fysiek, Subtiel, en Causaal lichaam.
296
23 De analyse van de vijf Lagen – Pancha Koshas
Fysiek-, Energetisch-, Emotioneel-, Denk-, en Bliss-Lichaam.
312
24 De analyse van de drie Zijnstoestanden
De waker (Viswa), de Dromer (Taijasa), en Slaper (Prajna).
319
25 Ervaring lost op in Puur Bewustzijn.
Puur bewustzijn is de oerlaag van alles.
332
26 De analyse van de drie Bestaansrealiteiten.
Absolute, Transactionele en Schijnbare Realiteit (individu).
337
27 Mahavakyas.
Grote Vedantische Zegswijzen.
346
Vedanta, de visie van non-dualiteit | Bijlagen
1 Verklarende Woordenlijst
Verklaring van veelgebruikte (Sanskriet) Vedanta begrippen
2 Schema Microkosmos
Het microkosmische Causale, Subtiele en Fysieke lichaam.
3 Het Directe Pad – Bewustzijnsexperimenten
Puur bewustzijn dat ben jij, hier en nu!
4 Sanskriet Pronunciatie.
Devanāgari schrift.